Produktutveckling

Produktutveckling

Produktutveckling av livsmedel.

Source Foodproduction är en flexibel livsmedelsproducent med ett stort utbud av tjänster. Vi erbjuder nya som etablerade företag hjälp att utveckla och producera sina produkter under egna varumärken. I vår anläggning kan vi blanda och förpacka flytande som torra produkter/blandningar. Vår PU avdelning hjälper till med både receptoptimering och framtagning av nya recept. Vi har ett stort utbud av förpackningslösningar. Source Foodproduction grundades 2003 och ligger i Sjöbo, porten till Österlen.

 Arbetet går igenom flera olika faser. Idégenerering är det första av flera steg i produktutvecklingsprocessen. Det är här man kommer på hur man ska uppnå ett mål eller lösa ett problem. Det finns olika sätt att gå tillväga, men det vanligaste är brainstorming. Idégenerering sker på två sätt, antingen genom interna eller externa idéer Interna idéer kommer från de anställda och externa idéer är sådana som kommer utifrån. Externa idéer kommer från distributörer, leverantörer, kunder och konkurrenter.

Nästa steg blir idéhantering. Idéhantering är en process där man sorterar ut idéer så att endast de mest potentiella lämnas kvar för framtida produktutveckling.

Idéhantering är en viktig del av produktutvecklingen eftersom den gör det möjligt för företagen att fokusera på sina styrkor och undvika att lägga resurser på saker som inte kommer att fungera. Det bidrar också till att minska riskerna genom att eliminera de idéer som har små chanser att lyckas innan de är fullt utvecklade.

När idén väl har genererats måste den testas innan något kan hända med den. Testfasen innebär att konceptet valideras genom att man testar om det finns en efterfrågan på marknaden för det som utvecklades i fas ett.

Steget efter är själva produktutvecklingen. Här tar vi konceptet och skapar det till något riktigt för er att se och ta på. Detta steget är också det mest spännande steget då det blir avgörande ifall man kan ta produkten hela vägen till marknaden eller om man får fortsätta utvecklingen. Här kommer vår expertis och erfarenhet in och vi guidar er självklart genom hela resan mot målet.

Kontakta oss

Växel: 0416-511710

Adress: Hammargränd 2E, 275 39 Sjöbo

E-post: info@sourcefood.se